KosmoVed

  NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119

NGC 1119

NGC 1119
Objekt NGC 1119 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1119 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h48m17s; Dec= -17°59'17"
RedShift (z): 0.014507
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1119: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1119 : PGC 10607, ESO 546-24, IRAS 02459-1811

Blízke objekty: NGC 1117, NGC 1118, NGC 1120, NGC 1121

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика