KosmoVed

  NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243

NGC 1243

NGC 1243
Objekt NGC 1243 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1243 - dve hviezdy v súhvezdí Eridanus
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h11m25.4s; Dec= -8°56'43"

Blízke objekty: NGC 1241, NGC 1242, NGC 1244, NGC 1245

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика