KosmoVed

  NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040 NGC 2040

NGC 2040

NGC 2040
Objekt NGC 2040 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2040 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Uhlové rozmery: 3.00'x3.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h36m7.6s; Dec= -67°34'4"
Iné mená objektu NGC 2040 : ESO 56-EN164, in LMC

Blízke objekty: NGC 2038, NGC 2039, NGC 2041, NGC 2042

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика