KosmoVed

  NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134 NGC 2134

NGC 2134

NGC 2134
Objekt NGC 2134 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2134 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.50'
veľkosť: V=11.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h51m56.7s; Dec= -71°5'50"
Iné mená objektu NGC 2134 : ESO 57-SC47

Blízke objekty: NGC 2132, NGC 2133, NGC 2135, NGC 2136

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика