KosmoVed

  NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242 NGC 2242

NGC 2242

NGC 2242
Objekt NGC 2242 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2242 - planétovej hmloviny v súhvezdí Povozník
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.37'
veľkosť: V=15.0m; B=15.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h34m7.4s; Dec= 44°46'40"
Iné mená objektu NGC 2242 : PK 170+15.1, CGCG 204-5

Blízke objekty: NGC 2240, NGC 2241, NGC 2243, NGC 2244

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика