KosmoVed

  NGC 2758 NGC 2758 NGC 2758 NGC 2758 NGC 2758 NGC 2758 NGC 2758 NGC 2758 NGC 2758

NGC 2758

NGC 2758
Objekt NGC 2758 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 2758 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x0.5'
veľkosť: V=13.4m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h5m31.1s; Dec= -19°2'34"
RedShift (z): 0.006538
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2758: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2758 : PGC 25515, ESO 564-20, MCG -3-23-19, IRAS 09032-1850

Blízke objekty: NGC 2756, NGC 2757, NGC 2759, NGC 2760

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика