KosmoVed

  NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520 NGC 3520

NGC 3520

NGC 3520
Objekt NGC 3520 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3520 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: E1/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.8m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h7m8.7s; Dec= -18°1'29"
RedShift (z): 0.069688
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3520: na základe množstva červeného posunu (z) - 294.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3520 : PGC 33648, ESO 570-4, quadruple system

Blízke objekty: NGC 3518, NGC 3519, NGC 3521, NGC 3522

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика