KosmoVed

  NGC 3747 NGC 3747 NGC 3747 NGC 3747 NGC 3747 NGC 3747 NGC 3747 NGC 3747 NGC 3747

NGC 3747

NGC 3747
Objekt NGC 3747 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3747 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.3'
veľkosť: V=15.0m; B=15.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h32m31.2s; Dec= 74°22'44"
RedShift (z): 0.018693
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3747: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3747 : PGC 90149, IRAS 11294+7439, double system?

Blízke objekty: NGC 3745, NGC 3746, NGC 3748, NGC 3749

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика