KosmoVed

  NGC 455 NGC 455 NGC 455 NGC 455 NGC 455 NGC 455 NGC 455 NGC 455 NGC 455

NGC 455

NGC 455
Objekt NGC 455 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 455 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: P -
Uhlové rozmery: 2.00'x1.2'
veľkosť: V=12.7m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h15m57.6s; Dec= 5°10'42"
RedShift (z): 0.019437
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 455: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 455 : PGC 4572, UGC 815, MCG 1-4-11, CGCG 411-15, Arp 164

Blízke objekty: NGC 453, NGC 454, NGC 456, NGC 457

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика