KosmoVed

  NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464 NGC 464

NGC 464

NGC 464
Objekt NGC 464 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 464 - dve hviezdy v súhvezdí Andromeda
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h19m26.6s; Dec= 34°57'21"

Blízke objekty: NGC 462, NGC 463, NGC 465, NGC 466

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика