KosmoVed

  NGC 512 NGC 512 NGC 512 NGC 512 NGC 512 NGC 512 NGC 512 NGC 512 NGC 512

NGC 512

NGC 512
Objekt NGC 512 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 512 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.60'x0.4'
veľkosť: V=13.2m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m59.8s; Dec= 33°54'26"
RedShift (z): 0.016201
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 512: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 512 : PGC 5132, UGC 944, MCG 6-4-13, CGCG 521-18

Blízke objekty: NGC 510, NGC 511, NGC 513, NGC 514

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика