KosmoVed

  NGC 5337 NGC 5337 NGC 5337 NGC 5337 NGC 5337 NGC 5337 NGC 5337 NGC 5337 NGC 5337

NGC 5337

NGC 5337
Objekt NGC 5337 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5337 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.70'x0.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h52m23s; Dec= 39°41'17"
RedShift (z): 0.007222
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5337: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5337 : PGC 49275, UGC 8789, MCG 7-29-4, CGCG 219-12

Blízke objekty: NGC 5335, NGC 5336, NGC 5338, NGC 5339

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика