KosmoVed

  NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167

NGC 6167

NGC 6167
Objekt NGC 6167 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6167 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Pravítko
Typ: II3m -
Uhlové rozmery: 7.00'
veľkosť: V=6.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h34m34.9s; Dec= -49°46'19"
Iné mená objektu NGC 6167 : OCL 971, ESO 226-SC16

Blízke objekty: NGC 6165, NGC 6166, NGC 6168, NGC 6169

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика