KosmoVed

  NGC 6730 NGC 6730 NGC 6730 NGC 6730 NGC 6730 NGC 6730 NGC 6730 NGC 6730 NGC 6730

NGC 6730

NGC 6730
Objekt NGC 6730 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6730 - galaxie v súhvezdí Páv
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.5'
veľkosť: V=11.2m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 19h7m33.6s; Dec= -68°54'44"
RedShift (z): 0.014330
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6730: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6730 : PGC 62796, ESO 72-9, SAO 254465 (6.8) 1.5' nf

Blízke objekty: NGC 6728, NGC 6729, NGC 6731, NGC 6732

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика