KosmoVed

  NGC 7621 NGC 7621 NGC 7621 NGC 7621 NGC 7621 NGC 7621 NGC 7621 NGC 7621 NGC 7621

NGC 7621

NGC 7621
Objekt NGC 7621 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7621 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.2'
veľkosť: V=14.9m; B=15.7m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h20m24.7s; Dec= 8°22'0"
RedShift (z): 0.012789
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7621: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7621 : PGC 71129, MCG 1-59-55, CGCG 406-74

Blízke objekty: NGC 7619, NGC 7620, NGC 7622, NGC 7623

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика