KosmoVed

  NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708

NGC 7708

NGC 7708
Objekt NGC 7708 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7708 - skupina hviezd v súhvezdí Cefeus
Typ: *Grp -
Uhlové rozmery: 30.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h35m0s; Dec= 72°50'0"

Blízke objekty: NGC 7706, NGC 7707, NGC 7709, NGC 7710

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика