KosmoVed

  NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811

NGC 811

NGC 811
Objekt NGC 811 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 811 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h4m30s; Dec= -9°6'21"
RedShift (z): 0.048909
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 811: na základe množstva červeného posunu (z) - 206.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 811 : PGC 7870, NPM1G -09.0089, KUG 0201-093

Blízke objekty: NGC 809, NGC 810, NGC 812, NGC 813

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика