KosmoVed

  NGC IC_1171 NGC IC_1171 NGC IC_1171 NGC IC_1171 NGC IC_1171 NGC IC_1171 NGC IC_1171 NGC IC_1171 NGC IC_1171

IC 1171

IC 1171
Objekt IC 1171 sa nachádza presne v strede obrazu.
IC 1171 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Herkules
Typ: * -
veľkosť: B=14.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h4m51.9s; Dec= 17°58'43"

Blízke objekty: IC 1169, IC 1170, IC 1172, IC 1173

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:



Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.





Яндекс.Метрика