KosmoVed

  NGC IC_3252 NGC IC_3252 NGC IC_3252 NGC IC_3252 NGC IC_3252 NGC IC_3252 NGC IC_3252 NGC IC_3252 NGC IC_3252

IC 3252

IC 3252
Objekt IC 3252 sa nachádza presne v strede obrazu.
IC 3252 - skupina hviezd v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: *Grp -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h23m26s; Dec= 28°37'6"

Blízke objekty: IC 3250, IC 3251, IC 3253, IC 3254

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:



Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.





Яндекс.Метрика