KosmoVed

  NGC 3541 NGC 3541 NGC 3541 NGC 3541 NGC 3541 NGC 3541 NGC 3541 NGC 3541 NGC 3541

NGC 3541

NGC 3541
Objekt NGC 3541 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3541 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 1.40'x1.3'
veľkosť: V=14.5m; B=15.2m
Jas povrchu: 15.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h8m32.2s; Dec= -10°29'31"
RedShift (z): 0.020928
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3541: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3541 : PGC 33759, MCG -2-29-3, f comp 36" s

Blízke objekty: NGC 3539, NGC 3540, NGC 3542, NGC 3543

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, kosmoved.ru  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na //kosmoved.ru.

Яндекс.Метрика