eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 1975

IC 1975
Objekt IC 1975 sa nachádza presne v strede obrazu.

IC 1975 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: P -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=14.8m; B=15.6m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h39m3.5s; Dec= -15°29'59"
RedShift (z): 0.034547
Vzdialenosť od Slnka až po IC 1975: na základe množstva červeného posunu (z) - 145.9 Mpc;
Iné mená objektu IC 1975 : PGC 3080474, NPM1G -15.0197

Blízke objekty: IC 1973, IC 1974, IC 1976, IC 1977

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.