eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 4168

IC 4168
Objekt IC 4168 sa nachádza presne v strede obrazu.

IC 4168 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.4'
veľkosť: V=15.2m; B=16.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h5m10.8s; Dec= 40°2'59"
RedShift (z): 0.027204
Vzdialenosť od Slnka až po IC 4168: na základe množstva červeného posunu (z) - 114.9 Mpc;
Iné mená objektu IC 4168 : PGC 45244, MCG 7-27-29

Blízke objekty: IC 4166, IC 4167, IC 4169, IC 4170-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.