eng |  deu |  esp |  ita |  por |

IC 4265

IC 4265
Objekt IC 4265 sa nachádza presne v strede obrazu.

IC 4265 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sa? -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.7m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h30m22.9s; Dec= -25°45'56"
RedShift (z): 0.043727
Vzdialenosť od Slnka až po IC 4265: na základe množstva červeného posunu (z) - 184.7 Mpc;
Iné mená objektu IC 4265 : PGC 47456, ESO 509-34

Blízke objekty: IC 4263, IC 4264, IC 4266, IC 4267

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.