eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 101

NGC 101
Objekt NGC 101 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 101 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x2.0'
veľkosť: V=12.8m; B=13.4m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h23m54.5s; Dec= -32°32'11"
RedShift (z): 0.011284
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 101: na základe množstva červeného posunu (z) - 47.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 101 : PGC 1518, ESO 350-14, MCG -5-2-3, IRAS 00214-3248

Blízke objekty: NGC 99, NGC 100, NGC 102, NGC 103

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.