eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1056

NGC 1056
Objekt NGC 1056 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1056 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.40'x1.1'
magnitud: V=12.4m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h42m48.4s; Dec= 28°34'28"
rödförskjutning (z): 0.005154
Avståndet från solen till NGC 1056: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1056 : PGC 10272, UGC 2183, MCG 5-7-32, MK 1183, CGCG 505-36, IRAS 02398+2821

Närliggande objekt: NGC 1054, NGC 1055, NGC 1057, NGC 1058

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.