eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1076

NGC 1076
Objekt NGC 1076 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1076 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.1'
magnitud: V=12.7m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h43m29.1s; Dec= -14°45'18"
rödförskjutning (z): 0.007015
Avståndet från solen till NGC 1076: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 29.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1076 : PGC 10313, MCG -3-8-3, IRAS 02411-1457

Närliggande objekt: NGC 1074, NGC 1075, NGC 1077B, NGC 1077A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.