eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1082-2

NGC 1082-2
Voorwerp NGC 1082-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1082-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.20'x0.2'
omvang: V=15.5m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 11.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h45m42.5s; Dec= -8°10'59"
roodverschuiving (z): 0.028683
De afstand van de zon tot NGC 1082-2: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 121.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1082-2 : MCG -1-8-4

Objecten in de buurt: NGC 1080, NGC 1081, NGC 1082-1, NGC 1083

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.