eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1083

NGC 1083
Objekt NGC 1083 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1083 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.3'
magnitud: V=14.4m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h45m40.7s; Dec= -15°21'26"
rödförskjutning (z): 0.013536
Avståndet från solen till NGC 1083: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1083 : PGC 10445, MCG -3-8-15, IRAS 02433-1534

Närliggande objekt: NGC 1082-2, NGC 1082-1, NGC 1084, NGC 1085

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.