eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1115

NGC 1115
Objekt NGC 1115 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1115 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.2'
magnitud: V=14.7m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h50m25.4s; Dec= 13°16'1"
rödförskjutning (z): 0.028616
Avståndet från solen till NGC 1115: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 120.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1115 : PGC 10774, MCG 2-8-16, CGCG 440-20

Närliggande objekt: NGC 1113, NGC 1114, NGC 1116, NGC 1117A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.