eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1128-1

NGC 1128-1
Objekt NGC 1128-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1128-1 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h57m41.5s; Dec= 6°1'36"
rödförskjutning (z): 0.022152
Avståndet från solen till NGC 1128-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 93.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1128-1 : PGC 11189, MCG 1-8-27, CGCG 415-41, DRCG 9-43, A 0255+05, 3ZW 52, 3C 75, KCPG 84A

Närliggande objekt: NGC 1126, NGC 1127, NGC 1128-2, NGC 1129

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.