eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1143

NGC 1143
Objekt NGC 1143 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1143 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Ring A -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h55m9.7s; Dec= -0°10'41"
rödförskjutning (z): 0.028216
Avståndet från solen till NGC 1143: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 119.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1143 : PGC 11007, NGC 1141, UGC 2388, MCG 0-8-47, CGCG 389-46, VV 331, Arp 118, KCPG 83A

Närliggande objekt: NGC 1141, NGC 1142, NGC 1144, NGC 1145

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.