eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1145

NGC 1145
Objekt NGC 1145 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1145 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.20'x0.5'
veľkosť: V=12.4m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h54m33.4s; Dec= -18°38'9"
RedShift (z): 0.006878
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1145: na základe množstva červeného posunu (z) - 29.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1145 : PGC 10965, ESO 546-29, MCG -3-8-42, UGCA 45, FGC 360, IRAS 02522-1850

Blízke objekty: NGC 1143, NGC 1144, NGC 1146, NGC 1147

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.