eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1149

NGC 1149
Objekt NGC 1149 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1149 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h57m23.8s; Dec= -0°18'32"
RedShift (z): 0.029141
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1149: na základe množstva červeného posunu (z) - 123.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1149 : PGC 11170, MCG 0-8-58, CGCG 389-54, NPM1G -00.0116

Blízke objekty: NGC 1147, NGC 1148, NGC 1150, NGC 1151

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.