eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 115

NGC 115
Objekt NGC 115 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 115 - galax i stjärnbild Sculptoris
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.9'
magnitud: V=13.1m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h26m46s; Dec= -33°40'34"
rödförskjutning (z): 0.006089
Avståndet från solen till NGC 115: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 115 : PGC 1651, ESO 350-17, MCG -6-2-6

Närliggande objekt: NGC 113, NGC 114, NGC 116, NGC 117

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.