eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1176

NGC 1176
Objekt NGC 1176 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1176 - jedna hvězdička v souhvězdí Persei
Typ: * -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h4m34.8s; Dec= 42°23'38"

Nedaleko objekty: NGC 1174, NGC 1175, NGC 1177, NGC 1178

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.