eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1241

NGC 1241
Objekt NGC 1241 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1241 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.40'x1.6'
magnitud: V=12.0m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h11m14.6s; Dec= -8°55'20"
rödförskjutning (z): 0.013515
Avståndet från solen till NGC 1241: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1241 : PGC 11887, MCG -2-9-11, VV 334, Arp 304, IRAS 03088-0906

Närliggande objekt: NGC 1239, NGC 1240, NGC 1242, NGC 1243

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.