eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1247

NGC 1247
Objekt NGC 1247 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1247 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 3.40'x0.5'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h12m14.3s; Dec= -10°28'52"
rödförskjutning (z): 0.013149
Avståndet från solen till NGC 1247: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1247 : PGC 11931, MCG -2-9-14, UGCA 58, FGC 396, IRAS 03098-1040

Närliggande objekt: NGC 1245, NGC 1246, NGC 1248, NGC 1249

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.