eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 126

NGC 126
Objekt NGC 126 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 126 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.4'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h29m8.1s; Dec= 2°48'40"
rödförskjutning (z): 0.013499
Avståndet från solen till NGC 126: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 126 : PGC 1784, MCG 0-2-49, CGCG 383-28

Närliggande objekt: NGC 124, NGC 125, NGC 127, NGC 128

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.