eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 130

NGC 130
Objekt NGC 130 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 130 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.4'
magnitud: V=14.4m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h29m18.6s; Dec= 2°52'16"
rödförskjutning (z): 0.014787
Avståndet från solen till NGC 130: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 130 : PGC 1794, MCG 0-2-52, CGCG 383-29

Närliggande objekt: NGC 128, NGC 129, NGC 131, NGC 132

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.