eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1302

NGC 1302
Objekt NGC 1302 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1302 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.90'x3.7'
veľkosť: V=10.7m; B=11.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h19m51.1s; Dec= -26°3'38"
RedShift (z): 0.005704
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1302: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1302 : PGC 12431, ESO 481-20, MCG -4-8-58, IRAS 03177-2614

Blízke objekty: NGC 1300, NGC 1301, NGC 1303, NGC 1304

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.