eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1339

NGC 1339
Objekt NGC 1339 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1339 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.1'
magnitud: V=11.6m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h28m6.5s; Dec= -32°17'8"
rödförskjutning (z): 0.004643
Avståndet från solen till NGC 1339: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1339 : PGC 12917, ESO 418-4, MCG -5-9-4, FCC 63

Närliggande objekt: NGC 1337, NGC 1338, NGC 1340, NGC 1341

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.