eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1359

NGC 1359
Objekt NGC 1359 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1359 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBm/P - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.50'x1.5'
magnitud: V=12.2m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h33m47.8s; Dec= -19°29'27"
rödförskjutning (z): 0.006581
Avståndet från solen till NGC 1359: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1359 : PGC 13190, ESO 548-39, MCG -3-10-7, IRAS 03315-1939

Närliggande objekt: NGC 1357, NGC 1358, NGC 1360, NGC 1361

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.