eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1361

NGC 1361
objekt NGC 1361 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1361 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E3/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 14.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t34m17.7s; Dec= -6°15'52"
Rødforskyvning (z): 0.017586
Avstand fra solen til NGC 1361: basert på redshiftverdien (z) - 74.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1361 : PGC 13218, MCG -1-10-5, NPM1G -06.0141

Naboobjekter: NGC 1359, NGC 1360, NGC 1362, NGC 1363

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.