eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1425

NGC 1425
Objekt NGC 1425 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1425 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 5.80'x2.5'
magnitud: V=10.6m; B=11.3m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h42m11.5s; Dec= -29°53'39"
rödförskjutning (z): 0.005037
Avståndet från solen till NGC 1425: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1425 : PGC 13602, ESO 419-4, MCG -5-9-23, UGCA 84, IRAS 03401-3002

Närliggande objekt: NGC 1423, NGC 1424, NGC 1426, NGC 1427

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.