eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1433

NGC 1433
Objekt NGC 1433 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1433 - galax i stjärnbild Horologii
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 6.50'x5.9'
magnitud: V=9.9m; B=10.7m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h42m1.2s; Dec= -47°13'19"
rödförskjutning (z): 0.003586
Avståndet från solen till NGC 1433: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1433 : PGC 13586, ESO 249-14, AM 0340-472, IRAS 03404-4722

Närliggande objekt: NGC 1431, NGC 1432, NGC 1434, NGC 1435

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.