eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1482

NGC 1482
Objekt NGC 1482 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1482 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.40'x1.4'
magnitud: V=12.2m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h54m38.9s; Dec= -20°30'7"
rödförskjutning (z): 0.006391
Avståndet från solen till NGC 1482: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1482 : PGC 14084, ESO 549-33, MCG -3-10-54, IRAS 03524-2038

Närliggande objekt: NGC 1480, NGC 1481, NGC 1483, NGC 1484

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.