eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1530

NGC 1530
Objekt NGC 1530 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1530 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.40'x2.5'
veľkosť: V=11.5m; B=12.3m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h23m26.9s; Dec= 75°17'40"
RedShift (z): 0.008209
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1530: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1530 : PGC 15018, UGC 3013, MCG 13-4-4, CGCG 327-17, IRAS 04170+7510, KUG 0417+751, 7ZW 12, KARA 147, CGCG 347-4

Blízke objekty: NGC 1528, NGC 1529, NGC 1531, NGC 1532

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.