eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1539-2

NGC 1539-2
Objekt NGC 1539-2 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1539-2 - galaxie v souhvězdí Tauri
Typ: C -
Úhlové rozměry: 0.30'x0.3'
velikosti: V=16.6m; B=17.6m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h19m2.7s; Dec= 26°49'46"
Jiné názvy objektu NGC 1539-2 : CGCG 488-1, 5ZW 373

Nedaleko objekty: NGC 1537, NGC 1538, NGC 1539-1, NGC 1540A

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.