eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1556

NGC 1556
Objekt NGC 1556 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1556 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.5'
magnitud: V=13.1m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h17m44.7s; Dec= -50°9'51"
rödförskjutning (z): 0.003299
Avståndet från solen till NGC 1556: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1556 : PGC 14818, ESO 202-4, AM 0416-501, IRAS 04163-5017

Närliggande objekt: NGC 1554, NGC 1555, NGC 1557, NGC 1558

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.