eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1573

NGC 1573
Objekt NGC 1573 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1573 - galax i stjärnbild Camelopardalis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.3'
magnitud: V=11.7m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h35m4.2s; Dec= 73°15'47"
rödförskjutning (z): 0.014080
Avståndet från solen till NGC 1573: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 59.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1573 : PGC 15570, UGC 3077, MCG 12-5-8, CGCG 328-9, 7ZW 18

Närliggande objekt: NGC 1572, NGC 1573A, NGC 1574, NGC 1575

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.